NABÍZENÉ SLUŽBY

Projekce

Přenesení vašich představ na papír

Stavební dozor

Provádění dozoru nad vykonanou prací na Vaší stavbě

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení a s tím spojené

Konzultace

Šetříme Vaše peníze změnou projektu nebo změnou materiálu

Poradenství

Zajišťujeme poradenství v oblasti stavebnictví a realit

Pasivní domy

Pasivní dům je stavba, která splňuje dobrovolná (od roku 2020 nedobrovolná), ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí.

Aktivní domy

Aktivní dům nepotřebuje cizí energii. Aktivní dům je postavený tak, aby si pro sebe vyráběl energii, popřípadě ji i rozdával. A to nejen energii na vytápění a ohřev teplé vody, ale na provoz celého domu. Od pasivního domu se liší zejména způsobem, kterým se majitel stává nezávislým na okolí.

Projekce

Projekt obsahuje:

 • A. Průvodní technická zpráva
 • B. Souhrná technická zpráva
 • C. Situační výkresy a zakreslení do katastrální mapy
 • D. Vykresou dokumentaci
 • E. Požárně bezpečnostní řešení stavby

Stavební povolení a ohlášení stavby

Stavební povolení a ohlášení stavby obsahuje:

 • A. Vyjadření dotčených orgánů
 • B. Průzkumy pozemku
 • C. Průkaz energetické náročnosti budovy

Stavební dozor

Stavební dozor obsahuje:

 • A. Pomoc s hledáním dodavatele pro Vaši stavbu

 • B. Úspora peněz v průběhu stavby i v budoucích opravách
 • C. Kontrola souladu s projektovou dokumentací a cenovou nabídkou
 • D. Ušetření Vašeho času a okamžité informace o průběhu stavby
 • E. Podrobná fotodokumentace Vaší stavby a tím snadné nalezení poruch do budoucna
 • F. Účast u kolaudačního řízení (Podle novely zákona od 1.1.2018 se měnily pravidla pro kolaudační řízení.)

Konzultace


Konzultace obsahuje:

 • A. Hodinové sezení s odborníkem na problematiku staveb
 • B. Vyhodnocení problematiky
 • C. Návrh řešení