CESTA K DOMOVU

Výběr pozemku a  projektu

Pomůžeme s výběrem pozemku, umístěním vhodné stavby dle Vašich představ. Poradíme, zda-li Váš výběr projektu je vhodný pro pozemek a navrhneme případné úpravy.

Pozor: Při výběru pozemku je vhodné požádat o vyjádření k existenci sítí orgány provozující inženýrské sítě v místě budoucí stavby.

Projektová dokumentace

Vytváření projektové dokumentace konzultujeme průběžně s investory a přizpůsobujeme dispozice a umístění všech důležitých prvků stavby.

Pozor: Stavební povolení, koordinované stanovisko a výjádření se orgánů, provozující sítě, k projektové dokumentaci může trvat delší dobu než je předpoklad.

Stavba


Po vydání stavebního povolení se přistupuje k samotné stavbě vysněného domečku. 1. fáze výstavby spočívá v hrubé výstavbě (HSV) a 2. fáze ve podružných pracech (PSV). 

Pozor: Stavební dozor je důležitý k dodržení požadované kvality, dodržení projektové dokumentace a nenavyšování nákladů na stavbu.